Fisa postului responsabil resurse umane

FISA POSTULUI Nr. .....

Titulatura postului:
responsabil resurse umane
Status-ul postului:
¨ vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele titularului postului
Cod C.O.R.:
123205
Organizatia: se completeaza numele exact al firmei
Departamentul:
resurse umane
Titulatura postului imediat superior: se completeaza titulatura postului ierarhic superior
Limite salariale: limita salariala inferioara si superioara pentru acest post
Data intocmirii: se completeaza data la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza numele persoanei care a realizat fisa de post
si postul ocupat de aceasta in cadrul organizatiei


Rezumatul postului:
 indrumarea si urmarirea activitatilor de normare, salarizare, angajare, intrerupere de contract individual de munca.

Atributii si responsabilitati:
• organizarea activitatii persoanelor din cadrul departamentului resurse umane si distributia responsabilitatilor intre acestea;
• evidenta prezentei la lucru a personalului de la sediul societatii si intocmiea formelor necesare pentru salarizare;
• urmarirea intocmirii corecte a pontajelor de catre cei desemnati sa le execute si existenta ca anexe la conturi a proceselor verbale de receptie, tabele cu sporurile acordate salariatilor;
• calculul salariilor si editarea lor pentru toata societatea pana la nivelul de salariu brut;
• centralizarea pe calculator in centralizatorul conturilor a datelor din conturile de salarii si din statele de plata de la departamentul financiar, a datelor necesare intocmirii raportului statistic lunar si anual si ale altor raportari statistice solicitate;
• evidenta lunara a fondului de salarii realizat si a numarului de salariati pe societate, categorii de personal, obiective, puncte de lucru;
• intocmirea situatiei cu numarul de personal care lucreaza in conditii speciale de munca si defalcarea fondului de salarii in fond salarii in conditii speciale de munca si fond salarii in conditii normale de munca;
• evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, invoirilor, nemotivatelor, primlor de vacanta;
• evidenta tuturor salariatilor din societate, a angajarilor, a desfacerilor de contracte individuale de munca conform prevederilor legale in vigoare, a pensionarilor;
• actualizari ale statelor de functiuni si tabelelor cu muncitorii in baza structurii organizatorice aprobate;
• transmiterea la biroul financiar a modificarilor ce apar la salarizare (incadrari, desfaceri de contracte individuale de munca, negocieri de salarii etc.);
• intocmirea de grile de salarizare in conformitate cu reglementarile in vigoare si studierea consecintelor aplicarii lor;
• intocmirea adeverintelor pentru dosarele de pensie cu contributia de asigurari sociale, vizarea lor la Directia Colectari Contributii, verificarea dosarelor de pensie si depunerea lor la Casa de Pensii;
• studierea legislatiei muncii in vigoare;
• participarea la discutii in legatura cu negocierea unor articole din contractul colectiv de munca si a regulamentului intern, aplicarea corecta a codului muncii si a legislatiei in vigoare;
• documentarea si difuzarea la birouri, compartimente interesate de materiale in legatura cu organizarea productiei si a muncii;
• intocmirea fisei postului pentru toate functiile si meseriile din societate;
• anchete, atunci cand se constata abateri disciplinare;
• intocmirea pe calculator si editare de adeverinte, actualizari norme, diverse formulare, tabele, adrese necesare in cadrul biroului si firmei.

Relatii la locul de munca:
• de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior
• de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor aflate in
subordine (daca acestea exista)

• de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din
cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii
de colaborare


Program de lucru:
- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
- posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale – se completeaza doar daca este cazul

Conditii de munca:
• obisnuite;
• munca de birou;
• deplasari pe distante scurte sau medii (depunerea de acte, etc.).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
• instrumente specifice muncii de birou (computer, xerox, imprimanta, fax, scanner, etc.).

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
• transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate.

Cerinte pentru exercitare:
1.
Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2.
Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. asumarea responsabilitatilor;
2.4. rezistenta la sarcini repetitive;
2.5. capacitate de relationare interumana;
2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.7. echilibru emotional.
3.
Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4.
Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare;
4.2. instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii;
4.3. cunostinte de operare pe calculator;
4.4. cunoasterea unei limbi straine.
La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un candidat pentru a putea ocupa acest post, conditii care sunt stabilite in functie de specificul fiecarei organizatii in parte.
5.
Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5. pregatire de materiale si rapoarte.

Indicatori de performanta: