locuri de munca - Cauta joburi in Romania, Bucuresti si in Strainatate

login | inregistreaza-te | adauga-ti cv-ul
spune unui prieten de www.findjob.ro | Contact | Advertise on FindJob
Nume locului de munca cautat  Orasul unde iti cauti servici 
Peste 15 dintre cele mai importante site-uri de locuri de munca din Romania
locuri de munca guvernul romaniei locuri de munca netjobs locuri de munca myjobs locuri de munca info munca locuri de munca anofm locuri de munca tjobs locuri de munca bizzojobs locuri de munca workfinder locuri de munca hipo oferte locuri de munca
Cauta chiar acum in peste 20 mii de locuri de munca in peste 20 site-uri de joburi

Act aditional contract de munca

ACT ADITIONAL Nr. ………

 

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …………. / ………….. in registrul general de evidenta a salariatilor.

 

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica / fizica ……………………………………………….., cu sediul / domiciliul in ……………….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din ………….. sub nr. ….. / ……… / .…. cod fiscal ……..………, telefon ……………., reprezentata legal prin ………………………………., in calitate de ………………………………..,
Si
            Salariatul / salariata – domnul / doamna ………………………………………………….., domiciliat / domiciliata in localitatea …………………………….., str. ………………………...
…………………………, nr. ………., judetul ………………., posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportul seria ……… nr. …….……… eliberat / eliberata de …………………………., la data de …………………, CNP …………………………………. permis de munca seria …………….., nr. …………………… din data de ……………………. .

            In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53 / 2003, partile 
HOTARASC:

  1. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

  1. Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

  1.  Se modifica elementul ……………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                                        Prezentul act additional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa – si     produca efectele incepand cu data de ………………….. .

 

                   
ANGAJATOR,                                                              ANGAJAT,
  

Findjob © 2006 - 2014 All rights reserved.    
Locuri de munca expirate:
Ian 2014 | Feb 2014 | Mar 2014
Ian 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 Apr 2013 | Mai 2013 | Iun 2013 | Iul 2013 | Aug 2013 | Sep 2013 | Oct 2013 | Noe 2013 | Dec 2013 |

In aceasta pagina ati vizualizat informatii despre: Cauta joburi in Romania, Bucuresti si in Strainatate - portal de locuri de munca
Findjob este cel mai mare portal de joburi din Romania!
Rss locuri de munca