Joburi directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in tulcea

Cauta in 3 locuri de munca directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in tulcea in 2015

03Jul
26 Jun
Inspector de specialitate (economist)
Tulcea

Inspector de specialitate (economist) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea 24 iunie 2015 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale, temporar vacanta de inspector de specialitate (economist) la CPRRCH „Pelican”.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
15 Jun
Inspector debutant
Tulcea

Inspector debutant Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea 12 iunie 2015 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  functiei  publice, de executie, vacanta, de  inspector clasa I debutant – Serviciul Management de Caz Pentru Copil, Monitorizare Servicii

Sociale. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 13 iulie 2015, ora: 10:00: proba scrisa; 16 iulie 2015, ora: 10:00: proba interviu. Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 si se vor depune in termen de 20 zile de la publicarea anuntului. Detalii privind conditiile specifice si citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
26 Jun
Șef serviciu
Tulcea

Șef serviciu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati 23 iunie 2015 Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: sef serviciu la Serviciul registru contribuabili declaratii fiscale si bilanturi persoane juridice – A.J.F.P.

Tulcea din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul: stiintelor economice; studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
03Jul