Joburi posturi vacante in bucuresti

Cauta in 121 locuri de munca posturi vacante in bucuresti in 2016

27Sep
21 Sep
Functii publice (34 posturi)
Bucuresti

Functii publice (34 posturi) Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5, Bucuresti 19 septembrie 2016 Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5, Bucuresti, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 34 de posturi vacante corespunzatoare functiilor publice de executie dupa cum urmeaza: Serviciul Juridic: un post consilier juridic, clasa I, grad profesional

superior; un post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; doua posturi consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent. Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice I: doua posturi inspector, clasa I, grad profesional asistent; Serviciul Constatare si Impunere Persoane Fizice II: un post consilier, clasa I, grad profesional superior; doua posturi inspector, clasa I, grad profesional asistent. Serviciul Evidenta Venituri: un post inspector, clasa I, grad profesional superior; doua posturi inspector, clasa I, grad profesional asistent . Serviciul Relatii cu Publicul Arhiva si citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
13 Sep
Consilieri si referent (4 posturi)
Bucuresti

Consilieri si referent (4 posturi) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie 9 septembrie 2016 Autoritatea Nationala pentru Cetatenie organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: • 2 posturi vacante de executie – consilier, gradul IA. • 1 post vacant de executie – consilier, gradul debutant.

• 1 post vacant de executie referent, treapta IA. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
13 Sep
Secretar, administrator patrmoniu (2 posturi)
Bucuresti

Secretar, administrator patrmoniu (2 posturi) Universitatea din Bucuresti 9 septembrie 2016 Universitatea din Bucuresti scoate la concurs urmatoarele posturi vacante cu angajare pe durata nedeterminata: 1 post secretar (S), in cadrul Directiei Generale Secretariat – Cancelarie, studii superioare, vechimea in munca nu este necesara; 1 post administrator patrimoniu (S), in cadrul Directiei

Tehnice, studii superioare – diploma inginer constructii civile/instalatii, vechimea in munca nu este necesara. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
10 Sep
Posturi contractuale (13 posturi)
Bucuresti

Posturi contractuale (13 posturi) Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate 9 septembrie 2016 Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate organizeaza la sediul din Splaiul Independentei nr.

202 A, sectorul 6, Bucuresti, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de executie si de conducere, personal contractual din cadrul institutiei, dupa cum urmeaza: Serviciul Juridic si Relatii Externe – 1 post de sef serviciu gr. II Serviciul Juridic si Relatii Externe – Birou Comunicare si Relatii Externe -1 post de consilier debutant Serviciul Resurse Umane – Compartiment resurse umane si salarizare -1 post de consilier gr. I Director general -1 post de director general Directia Generala de Management al Calitatii in Sanatate – 1 post de director general adjunct gr. II Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sanatate -1 post de director gr.II Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sanatate Birou standarde pentru serviciile citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
27Sep
09 Sep
Inspector specialitate, economist, referent (3 posturi)
Bucuresti

Inspector specialitate, economist, referent (3 posturi) Unitatea Militara 02439 Bucuresti 8 septembrie 2016 Unitatea Militara 02439 Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de personal civil contractual: a) 1 post vacant de executie „Inspector de specialitate gr.

I” (studii superioare) – biroul contabilitate proprie, finantare si centralizare situatii financiare/sectia financiar-contabila; b) 1 post vacant de executie „Economist gr. I” (studii superioare) – compartimentul planificare bugetara; c) 1 post vacant de executie „Referent de specialitate gr. I” (studii superioare) biroul mentenanta si coordonare achizitii publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetatenia romana, cetatenie a citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
26 Sep
Consilieri (10 posturi)
Bucuresti

Consilieri (10 posturi) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. 23 septembrie 2016 Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, de dupa cum urmeaza: consilier, grad profesional superior – I.S.C.

– Directia Economica si Administrativ – Serviciul Financiar – Salarizare; consilier, grad profesional superior – I.S.C. – Directia Economica si Administrativ – Biroul Logistica, Patrimoniu si Parc Auto -Compartimentul Logistica; consilier, grad profesional superior – I.S.C. – Directia Economica si Administrativ – Biroul Logistica, Patrimoniu si Parc Auto – Compartimentul Patrimoniu; consilier, grad profesional debutant – I.S.C. – Directia Economica si Administrativ – Biroul Logistica, Patrimoniu si Parc Auto – Compartimentul Parc Auto; consilier, grad profesional citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
26 Sep
Consilieri (5 posturi)
Bucuresti

Consilieri (5 posturi) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor 23 septembrie 2016 Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, dupa cum urmeaza: consilier, clasa I, gradul profesional asistent; doua posturi de consilier juridic, clasa I, gradul profesional

asistent; un post de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal; un post de consilier, clasa I, gradul profesional principal. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 24 octombrie 2016, ora 10.00: proba scrisa; data si ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49, alin. (1) din citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
26 Sep
Functii publice (8 posturi)
Bucuresti

Functii publice (8 posturi) Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti 23 septembrie 2016 Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, de: 1 functie publica de executie vacanta de consilier juridic, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Juridic

– Resurse Umane; 1 functie publica dc executie vacanta dc consilier 1, grad profesional principal – din cadrul Compartimentului Achizitii publice. Investitii – Administrativ; 1 functie publica de executie vacanta de consilier I, grad profesional principal – din cadrul Compartimentului Tineret; 1 functie publica de executie vacanta de expert I. grad profesional asistent – din cadrul Compartimentului Tineret; 2 functii publice de executie vacante de consilier E, grad profesional superior-din cadrul Compartimentul Sport; 1 functie publica de executie vacanta de expert citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
26 Sep
Consilieri (3 posturi)
Bucuresti

Consilieri (3 posturi) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 23 septembrie 2016 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, la Serviciul Economie Verde – Directia Economie Verde, Schimbari Climatice si Dezvoltare Durabila, de: consilier, clasa I, grad profesional

superior; consilier, clasa I, grad profesional asistent; consilier, clasa I, grad profesional debutant. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice sunt: consilier, clasa I, grad profesional superior: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job
26 Sep
Functii contractuale (13 posturi)
Bucuresti

Functii contractuale (13 posturi) Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti 23 septembrie 2016 Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, de: 1 functie contractuala de executie vacanta de Consilier debutant – din cadrul Compartimentul Juridic –

Resurse Umane; 1 functie contractuala de executie vacanta de Consilier I – din cadrul Compartimentul Juridic -Resurse Umane; 1 functie contractuala de executie vacanta de Consilier II – din cadrul Compartimentul Achizitii publice/ investitii – administrative; 1 functie contractuala de executie vacanta de Consilier I – din cadrul Compartimentul Achizitii publice investitii administrative; 1 functie contractuala de executie vacanta de Referent debutant studii medii – din cadrul Compartimentul Achizitii publice/ investitii administrative; 2 functii contractuale de citeste mai mult
Companie
Guvernul Romaniei
Sursa jobului
posturi.gov.ro
Aplica la job Detalii job

Au fost gasite 121 locuri de munca ( posturi vacante ) in bucuresti , afisate in 13 pagini.