locuri de munca - Cauta joburi in Romania, Bucuresti si in Strainatate

login | inregistreaza-te | adauga-ti cv-ul
spune unui prieten de www.findjob.ro | Contact | Advertise on FindJob
Nume locului de munca cautat  Orasul unde iti cauti servici 
Peste 15 dintre cele mai importante site-uri de locuri de munca din Romania
locuri de munca guvernul romaniei locuri de munca netjobs locuri de munca myjobs locuri de munca info munca locuri de munca anofm locuri de munca tjobs locuri de munca bizzojobs locuri de munca workfinder locuri de munca hipo oferte locuri de munca
Cauta chiar acum in peste 20 mii de locuri de munca in peste 20 site-uri de joburi

Incetare contractului de munca prin acordul partilor

ACORDUL PARTILOR – art. 55 lit. b) si la termenele prevazute de acestea

            Conditia incetarii raporturilor de munca in baza acordului partilor presupune existenta unei cereri cu manifestarea expresa de vointa a salariatului si a angajatorului cu privire la incetarea contractului individual de munca prin acordul acestora si la termenul stabilit. (cererea salariatului pe care sa existe acordul reprezentantului legal al angajatorului).

S.C. .......................
SEDIUL SOCIAL .............................
NR. TELEFON .................................
CF / CUI ..........................................
J13/ ................................................

 

                                                                DECIZIA NR. ................ / ..................
                                    de incetare a contractului individual de munca urmare a cererii salariatului

 

 

                Avand in vedere cererea dnei/dlui ....................................... prin care solicita incetarea contractului individual de munca nr. ................... / ....................,incepand cu data de ....................... ,

                In temeiul Legii nr. 31/1990,cu privire la societatile comerciale,reprezentantul legal al SC .......................................... emite urmatoarea

 

                                                                                DECIZIE

 

                Art.1. Incepand cu data de ....................,contractul individual de munca al dnei/dlui ............................................. inceteaza in temeiul art. 55 litera “b” din Codul Muncii.
                Art.2. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de conducerea societatii.

 

 

 

                                REPREZENTANT LEGAL,
                (nume,prenume,semnatura,stampila societatii)

                                               
                                                                                                                                                                Dovada comunicarii :
                                                                                                                                                Data si semnaturii salariatului sau
                                                                                                                                                Confirmare de primire – data postei

 

Findjob © 2006 - 2014 All rights reserved.    
Locuri de munca expirate:
Ian 2014 | Feb 2014 | Mar 2014
Ian 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 Apr 2013 | Mai 2013 | Iun 2013 | Iul 2013 | Aug 2013 | Sep 2013 | Oct 2013 | Noe 2013 | Dec 2013 |

In aceasta pagina ati vizualizat informatii despre: Cauta joburi in Romania, Bucuresti si in Strainatate - portal de locuri de munca
Findjob este cel mai mare portal de joburi din Romania!
Rss locuri de munca